thumbnail สวัสดี,

พลีมัธ อาร์ไกล์

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 1 J. Bittner ผู้รักษาประตู 32 0 0 0 0 0 0
 31 A. Hannah ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 23 L. McCormick ผู้รักษาประตู 31 1 0 0 0 0 0
 A. Kellett กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 28 A. O'Connor กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 3 B. Purrington กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 5 C. Nelson กองหลัง 21 1 0 1 0 0 0
 25 A. Bentley กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 16 C. McHugh กองหลัง 21 1 1 0 0 0 0
 29 P. Hartley กองหลัง 26 1 0 0 0 0 0
 30 R. Lane กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 19 N. Thomas กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 A. Bray กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 24 R. Allen กองกลาง 0 1 0 0 0 0 0
 15 P. Wotton กองกลาง 37 0 0 0 0 0 0
 4 L. Cox กองกลาง 24 1 0 0 0 0 0
 8 J. Banton กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 11 D. Blizzard กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 2 K. Mellor กองกลาง 23 1 0 1 0 0 0
 6 O. Norburn กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 B. Reid กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 10 M. Morgan กองหน้า 31 1 0 0 0 0 0
 7 L. Alessandra กองหน้า 25 1 0 0 0 0 0
 22 D. Smalley กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
 14 T. Harvey กองหน้า 19 1 0 0 0 0 0
 9 R. Reid กองหน้า 26 1 2 0 0 0 0
 18 M. LeCointe กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 J. Sheridan