thumbnail สวัสดี,

สโลวาน ลิเบอเรช

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 16 D. Bojčuk ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 1 O. Kolar ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 30 L. Hrosso ผู้รักษาประตู 27 4 0 0 0 0 0
 29 L. Pokorný กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 5 V. Coufal กองหลัง 22 3 0 0 0 0 0
 25 J. Fleisman กองหลัง 30 4 0 0 0 0 0
 3 M. Karišik กองหลัง 26 3 0 0 0 0 0
 21 J. Pimpara กองหลัง 27 3 0 0 1 0 0
 11 M. Frýdek jr. กองหลัง 22 2 0 0 0 0 0
 0 Bong Won Che กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 0 T. Egert กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 12 I. Sackey กองกลาง 20 4 0 0 1 0 0
 2 M. Janošík กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 0 D. Dydowicz กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 0 Marcos Vinicius กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 34 F. Drobílek กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 7 L. Bouška กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 0 D. Djika กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 18 J. Mudra กองกลาง 24 1 0 0 0 0 0
 22 B. Obžera กองกลาง 33 1 0 0 1 0 0
 0 D. Soungole กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 0 E. Budnik กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 8 D. Pavelka กองกลาง 23 3 0 0 1 0 0
 27 L. Kolar กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 20 M. Obročník กองกลาง 23 1 1 0 0 0 0
 13 M. Jarolim กองกลาง 30 1 1 0 0 0 0
 26 T. Dubek กองกลาง 27 4 1 0 0 0 0
 23 J. Šural กองหน้า 24 4 2 0 2 0 0
 15 M. Hamuľak กองหน้า 23 4 0 0 0 0 0
 0 F. Tabeira กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
 32 M. Káva กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 19 K. Luckassen กองหน้า 21 3 0 0 2 0 0
 28 D. Delarge กองหน้า 24 3 1 0 0 0 0
 14 V. Hadaščok กองหน้า 22 3 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 S. Slovák