thumbnail สวัสดี,

คูราเซา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 S. Obispo ผู้รักษาประตู 20
 J. Pieter ผู้รักษาประตู 27
 Q. Passial ผู้รักษาประตู 19
 R. Sumter ผู้รักษาประตู 26
 H. Delando กองหลัง 30
 N. Martina กองหลัง 21
 R. Martina กองหลัง 25
 R. Doran กองหลัง 36
 S. Carmelia กองหลัง 25
 S. Martis กองหลัง 31
 J. Mook กองหลัง 24
 H. Jansen กองหลัง 26
 S. Tomsjansen กองหลัง 30
 G. Justiana กองหลัง 23
 E. Espacia กองกลาง 30
 S. Isenia กองกลาง 26
 L. Hoyer กองกลาง 0
 R. Leuteria กองกลาง 22
 L. Johannes กองกลาง 23
 Q. Christina กองกลาง 19
 J. Martina กองกลาง 21
 V. Lake กองกลาง 27
 P. Merencia กองกลาง 20
 G. Geerman กองหน้า 24
 R. Snoijl กองหน้า 30
 P. Rajcomar กองหน้า 29
 M. Fecunda กองหน้า 19
 B. Martha กองหน้า 32
 R. Labordus กองหน้า 22
 T. Maria กองหน้า 30
 C. Vicento กองหน้า 23
 M. Colina กองหน้า 24
 R. Meulens กองหน้า 26
 G. Maria กองหน้า 22
 G. Nepomuceno กองหน้า 22
 R. Winklaar กองหน้า 20