thumbnail สวัสดี,

คิวบา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 O. Molina ผู้รักษาประตู 40
 D. Lumpuy ผู้รักษาประตู 20
 J. Ramos ผู้รักษาประตู 25
 D. Guerra ผู้รักษาประตู 25
 R. Malblanche กองหลัง 23
 H. Dranguet กองหลัง 32
 Joel Colomé กองหลัง 32
 F. Guerra กองหลัง 26
 Y. Rosabal กองหลัง 0
 M. Márquez กองหลัง 27
 A. Horta กองหลัง 30
 J. Corrales กองหลัง 23
 E. Labrada กองหลัง 21
 Y. Márquez กองหลัง 36
 J. Clavelo กองหลัง 32
 A. Urgellés กองหลัง 29
 T. Cruz กองกลาง 33
 D. Luís กองกลาง 20
 Y. López กองกลาง 27
 Jaime Colomé กองกลาง 35
 A. Martínez กองกลาง 28
 L. Pérez กองกลาง 24
 O. Leiva กองกลาง 0
 A. Vaquero กองกลาง 20
 D. Blanco กองกลาง 22
 A. Diz กองกลาง 20
 A. Gómez กองกลาง 27
 R. Pérez กองหน้า 21
 M. Sánchez กองหน้า 27
 J. Santa Cruz กองหน้า 21
 M. Reyes กองหน้า 21
 A. Coroneaux กองหน้า 29
 A. Zuásnabar กองหน้า 29
 J. Alfonso กองหน้า 30
 Y. Puga กองหน้า 27
 J. Rodríguez กองหน้า 26
ผู้จัดการทีม
 W. Benitez