thumbnail สวัสดี,

คิวบา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 O. Molina ผู้รักษาประตู 40 0 0 0 0 0 0
 D. Lumpuy ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 J. Ramos ผู้รักษาประตู 25 0 0 0 0 0 0
 D. Guerra ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 R. Malblanche กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 H. Dranguet กองหลัง 33 0 0 0 0 0 0
 Joel Colomé กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 F. Guerra กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 Y. Rosabal กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Márquez กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 A. Horta กองหลัง 31 0 0 0 0 0 0
 J. Corrales กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 E. Labrada กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Márquez กองหลัง 36 0 0 0 0 0 0
 J. Clavelo กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 A. Urgellés กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 T. Cruz กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 D. Luís กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 Y. López กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 Jaime Colomé กองกลาง 35 0 0 0 0 0 0
 A. Martínez กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 L. Pérez กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 O. Leiva กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 A. Vaquero กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 D. Blanco กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 A. Diz กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 A. Gómez กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 R. Pérez กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 M. Sánchez กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 J. Santa Cruz กองหน้า 21 0 2 0 0 0 0
 M. Reyes กองหน้า 22 0 1 0 0 0 0
 A. Coroneaux กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 A. Zuásnabar กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 J. Alfonso กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 Y. Puga กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 J. Rodríguez กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 W. Benitez