thumbnail สวัสดี,

คิวบา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 J. Ramos ผู้รักษาประตู 24
 O. Molina ผู้รักษาประตู 40
 D. Lumpuy ผู้รักษาประตู 20
 D. Guerra ผู้รักษาประตู 25
 Joel Colomé กองหลัง 31
 M. Márquez กองหลัง 27
 J. Corrales กองหลัง 23
 A. Horta กองหลัง 30
 R. Malblanche กองหลัง 23
 E. Labrada กองหลัง 20
 J. Clavelo กองหลัง 32
 A. Urgellés กองหลัง 29
 Y. Márquez กองหลัง 35
 A. Vaquero กองกลาง 20
 Y. López กองกลาง 26
 Jaime Colomé กองกลาง 35
 A. Martínez กองกลาง 28
 A. Gómez กองกลาง 26
 L. Pérez กองกลาง 24
 D. Luís กองกลาง 20
 D. Blanco กองกลาง 21
 A. Diz กองกลาง 20
 R. Pérez กองหน้า 20
 J. Rodríguez กองหน้า 25
 M. Sánchez กองหน้า 27
 M. Reyes กองหน้า 21
 A. Coroneaux กองหน้า 29
 A. Zuásnabar กองหน้า 29
 J. Santa Cruz กองหน้า 20
 J. Alfonso กองหน้า 30
 Y. Puga กองหน้า 26
ผู้จัดการทีม
 W. Benitez