thumbnail สวัสดี,

คิวบา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 J. Ramos ผู้รักษาประตู 24
 O. Molina ผู้รักษาประตู 40
 D. Lumpuy ผู้รักษาประตู 20
 D. Guerra ผู้รักษาประตู 25
 R. Malblanche กองหลัง 23
 Joel Colomé กองหลัง 32
 Y. Rosabal กองหลัง 0
 M. Márquez กองหลัง 27
 F. Guerra กองหลัง 25
 A. Horta กองหลัง 30
 J. Corrales กองหลัง 23
 Y. Márquez กองหลัง 35
 E. Labrada กองหลัง 20
 A. Urgellés กองหลัง 29
 J. Clavelo กองหลัง 32
 D. Luís กองกลาง 20
 Jaime Colomé กองกลาง 35
 Y. López กองกลาง 27
 A. Martínez กองกลาง 28
 T. Cruz กองกลาง 33
 A. Gómez กองกลาง 26
 A. Diz กองกลาง 20
 A. Vaquero กองกลาง 20
 L. Pérez กองกลาง 24
 D. Blanco กองกลาง 22
 M. Sánchez กองหน้า 27
 R. Pérez กองหน้า 20
 J. Santa Cruz กองหน้า 21
 M. Reyes กองหน้า 21
 A. Coroneaux กองหน้า 29
 A. Zuásnabar กองหน้า 29
 J. Alfonso กองหน้า 30
 Y. Puga กองหน้า 26
 J. Rodríguez กองหน้า 26
ผู้จัดการทีม
 W. Benitez