thumbnail สวัสดี,

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 M. Kidiaba ผู้รักษาประตู 38
 M. Kudimbana ผู้รักษาประตู 27
 H. Lomboto ผู้รักษาประตู 24
 P. Ebunga กองหลัง 31
 C. Mbemba กองหลัง 20
 M. Issama กองหลัง 27
 B. Mabele กองหลัง 26
 G. Zakuani กองหลัง 28
 C. Mongongu กองหลัง 25
 K. Kasusula กองหลัง 32
 J. Kimwaki กองหลัง 28
 N. Kebano กองกลาง 22
 L. Mabidi กองกลาง 21
 N. Luvumbu กองกลาง 20
 C. Mabwati กองกลาง 22
 K. Ntela กองกลาง 26
 D. Zola กองกลาง 25
 Y. Mulumbu กองกลาง 27
 Y. Bolasie กองกลาง 25
 G. Lusadisu กองกลาง 31
 C. Makiadi กองกลาง 30
 K. Kabangu กองหน้า 0
 J. Bolingi กองหน้า 20
 N. Mubele กองหน้า 20
 A. Ngamukol กองหน้า 26
 J. Kabananga กองหน้า 25
 C. N'Sikulu กองหน้า 22
 J. Bokila กองหน้า 25
ผู้จัดการทีม
 J. Muntubile