thumbnail สวัสดี,

สาธารณรัฐ แอฟริกากลาง

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 E. Samolah ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 G. Lembet ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 Y. Chembou ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 F. Kassaï กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 K. Youga กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 N. Zimbori กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 C. Tolmbaye กองหลัง 30 0 0 0 0 0 0
 M. Enza-Yamissi กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 R. Mbahim กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 F. Anzité กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 D. Amorese กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 J. Gourrier กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 T. Toropite กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 A. Youga กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 E. Dagoulou กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 E. Kondogbia กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 F. Kéthévoama กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 E. Enza-Yamissi กองกลาง 32 0 0 0 0 0 0
 V. Mabidé กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 J. Balamandji กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 H. Momi กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 J. Konnsimbal กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 M. Limane กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 D. Manga กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
 R. Aguene กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0