thumbnail สวัสดี,

กัมพูชา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 1 Sou Yaty ผู้รักษาประตู 23 4 0 0 0 0 0
 19 Sar Sophea ผู้รักษาประตู 22 0 0 0 0 0 0
 22 Oum Vicheth ผู้รักษาประตู 21 0 0 0 0 0 0
 26 Rous Samoeun กองหลัง 19 3 0 0 0 0 0
 13 Srin Ngoy กองหลัง 20 3 0 0 2 0 0
 5 Sok Sovan กองหลัง 22 4 0 0 0 0 0
 4 Moul Daravron กองหลัง 21 1 0 0 0 0 0
 23 Say Piseth กองหลัง 24 4 0 0 2 0 0
 29 Khek Khemrin กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 6 Touch Pancharong กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 30 Lay Raksmey กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 8 Ouk Sothy กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 12 Sos Souhana กองกลาง 22 3 0 0 0 0 0
 11 Chan Vathanaka กองกลาง 20 4 0 0 0 0 0
 24 Hoy Phallin กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 3 Kok Boris กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 18 Sun Sovanrithy กองกลาง 29 2 0 0 0 0 0
 2 Visal Soeuy กองกลาง 19 2 0 0 0 0 0
 15 Sok Chanraksmey กองกลาง 22 3 4 0 0 0 0
 21 Pung Soksana กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 17 Chhin Chhoeun กองกลาง 22 3 1 0 0 0 0
 7 Prak Mony Udom กองกลาง 20 3 0 0 0 0 0
 14 Chhun Sothearath กองกลาง 24 2 0 0 0 0 0
 20 Bin Chantacheary กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 16 Suong Virak กองหน้า 23 1 0 0 0 0 0
 10 Kouch Sokumpheak กองหน้า 27 4 0 0 1 0 0
 9 Khuon Laboravy กองหน้า 26 4 1 0 0 0 0
 28 Nuth Sinoun กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 25 Hong Pheng กองหน้า 25 4 0 0 0 0 0
 27 Nub Tola กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 Tae-Hoon Lee