thumbnail สวัสดี,

บอตสวานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 M. Marumo ผู้รักษาประตู 38 0 0 0 0 0 0
 K. Dambe ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 M. Masule ผู้รักษาประตู 23 0 0 0 0 0 0
 E. Olerile กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 Leutweetse Tshireletso กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 P. Lerole กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 O. Mpharitha กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 G. Marumo กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Gaolaolwe กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 M. Gabonamong กองกลาง 32 0 0 0 0 0 0
 B. Mafoko กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 K. Kufingwa กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 S. Boy กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 K. Kgogobi กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 L. Ditsele กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 O. Moswate กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 K. Seakanyeng กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 J. Mogorosi กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 R. Legwaila กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 B. Phuduhudu กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 T. Piet กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Mokgathi กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 K. Kgetholetsile กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 T. Ogopotse กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
 J. Ramatlhakwane กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 M. Ngele กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Butler