thumbnail สวัสดี,

บอตสวานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 K. Dambe ผู้รักษาประตู 24
 M. Pekukani ผู้รักษาประตู 25
 N. Maposa ผู้รักษาประตู 29
 M. Masule ผู้รักษาประตู 0
 M. Thuma กองหลัง 34
 T. Motlhabankwe กองหลัง 34
 E. Olerile กองหลัง 28
 O. Ncenga กองหลัง 30
 G. Moyana กองกลาง 24
 J. Mogorosi กองกลาง 30
 N. Simanyana กองกลาง 23
 B. Phuduhudu กองกลาง 0
 T. Piet กองกลาง 0
 G. Seosenyeng กองกลาง 26
 L. Tshireletso กองกลาง 26
 P. Mongala กองกลาง 29
 O. Nato กองกลาง 24
 M. Gabonamong กองกลาง 31
 D. Moloi กองกลาง 28
 M. Ngele กองหน้า 23
 G. Moyo กองหน้า 24
 J. Ramatlhakwane กองหน้า 28
 J. Motlhatego กองหน้า 27
 T. Sembowa กองหน้า 26