thumbnail สวัสดี,

ประเทศโบลิเวีย

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Quiñónez ผู้รักษาประตู 22
 D. Vaca ผู้รักษาประตู 35
 R. Ballivian กองหลัง 22
 R. Raldés กองหลัง 33
 A. Melean กองหลัง 27
 R. Eguino กองหลัง 26
 M. Bejarano กองหลัง 26
 D. Bejarano กองกลาง 20
 R. Castro กองกลาง 25
 L. Maygua กองกลาง 22
 D. Miranda กองกลาง 28
 R. Cardozo กองกลาง 24
 A. Chumacero กองกลาง 23
 G. Mojica กองกลาง 29
 M. Ovando กองกลาง 28
 J. Chávez กองกลาง 28
 C. Saucedo กองหน้า 35
 D. Chávez กองหน้า 24
 R. Ramallo กองหน้า 23
 P. Azogue กองหน้า 19
ผู้จัดการทีม
 Azkargorta