thumbnail สวัสดี,

เบอร์มิวดา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 F. Hall ผู้รักษาประตู 30 0 0 0 0 0 0
 D. Eve ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 D. Bell ผู้รักษาประตู 17 1 0 0 0 0 0
 S. Dill ผู้รักษาประตู 0 1 0 0 0 0 0
 J. Bather กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 J. Hayward กองหลัง 0 1 0 0 0 0 0
 T. Burgess กองหลัง 29 1 0 0 0 0 0
 D. Leverock กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 T. Webb กองหลัง 18 1 0 0 0 1 1
 J. Harvey กองหลัง 0 2 0 0 1 0 0
 D. Brangman กองหลัง 20 1 0 0 0 0 0
 J. Donawa กองกลาง 0 1 0 0 0 0 0
 J. Raynor กองกลาง 29 1 1 0 0 0 0
 W. Bean กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 D. Bascome กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 C. Robinson กองกลาง 0 2 0 0 0 0 0
 T. Ming กองกลาง 0 2 0 0 0 0 0
 M. Warren กองกลาง 21 1 0 0 0 0 0
 K. Bean กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 Z. Lewis กองกลาง 20 2 0 0 0 0 0
 R. Lambe กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 M. Hill กองกลาง 19 2 0 0 1 0 0
 W. White กองกลาง 20 1 0 0 0 0 0
 A. Manders กองกลาง 28 1 0 0 1 0 0
 J. Swan กองหน้า 17 1 0 0 0 0 0
 L. Simmons กองหน้า 22 1 0 0 0 0 0
 N. Wells กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 J. Smith กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 R. Simons กองหน้า 19 2 1 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 A. Bascome