thumbnail สวัสดี,

แอนติกา และบาร์บูดา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 M. James ผู้รักษาประตู 25
 O. Forde ผู้รักษาประตู 30
 K. DeCastro ผู้รักษาประตู 33
 K. Mack กองหลัง 26
 A. Blackwood กองหลัง 23
 L. George-Blakely กองหลัง 26
 R. Gregory กองหลัง 24
 T. Dublin กองหลัง 23
 A. Thomas กองหลัง 24
 G. Dublin กองหลัง 37
 O. Daniel กองหลัง 22
 Q. Griffith กองหลัง 22
 G. Gregory กองกลาง 32
 R. Burton กองกลาง 27
 K. Alexander กองกลาง 28
 T. Williams กองกลาง 29
 L. Jeremy กองหน้า 24
 L. Julian กองหน้า 31
 Tamorley Thomas กองหน้า 31
 E. Kirwan กองหน้า 21
 P. Byers กองหน้า 29
 R. Christian กองหน้า 36
 S. Smith กองหน้า 25
ผู้จัดการทีม
 R. Williams