thumbnail สวัสดี,

Rabotnički

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 25 D. Shishkovski ผู้รักษาประตู 22 4 0 0 0 0 0
 1 D. Bozhinovski ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 34 R. Jankov ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 27 M. Rašo กองหลัง 20 4 0 0 1 0 0
 13 A. Cordoba กองหลัง 18 0 0 0 0 0 0
 6 S. Herrera กองหลัง 22 4 0 0 1 0 0
 23 A. Bilali กองหลัง 23 2 0 0 0 0 0
 2 L. Najdovski กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 4 D. Mitrev กองหลัง 29 4 1 0 0 0 0
 22 T. Iliev กองหลัง 23 3 0 0 0 0 0
 21 K. Ackovski กองกลาง 19 1 0 0 0 0 0
 20 M. Todorov กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 5 N. Sadiki กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 8 F. Duranski กองกลาง 26 4 0 0 0 0 0
 24 D. Trajchevski กองกลาง 26 4 0 0 1 0 0
 O. Stjepanovikj กองกลาง 32 0 0 0 0 0 0
 11 S. Velinov กองหน้า 28 3 2 0 0 0 0
 19 M. Stankovski กองหน้า 18 2 0 0 0 0 0
 16 E. Sahiti กองหน้า 18 3 0 0 1 0 1
 V. Poghosyan กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 17 F. Kadriu กองหน้า 21 4 0 0 0 0 0
 15 K. Markoski กองหน้า 22 4 1 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 V. Trenevski