thumbnail สวัสดี,

เดอร์รี ซิตี้

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 M. McElhinney ผู้รักษาประตู 18
 S. Patton ผู้รักษาประตู 21
 G. Doherty ผู้รักษาประตู 35
 D. Doherty ผู้รักษาประตู 0
 A. Barry กองหลัง 23
 M. Karner กองหลัง 26
 P. McClean กองหลัง 19
 R. Wilson กองหลัง 18
 S. Todd กองหลัง 18
 J. Blake กองหลัง 19
 G. McFadden กองหลัง 19
 S. Dunlop กองหลัง 20
 D. Jarvis กองหลัง 24
 Castells กองหลัง 31
 L. Schubert กองหลัง 27
 R. McBride กองหลัง 26
 N. Vemmelund กองหลัง 23
 C. McCormack กองกลาง 26
 C. McDermott กองกลาง 18
 C. Tourish กองกลาง 21
 K. Ward กองกลาง 25
 Barry McNamee กองกลาง 24
 H. Monaghan กองกลาง 23
 B. Doherty กองกลาง 19
 D. Brown กองกลาง 18
 Cristian Delgado กองกลาง 20
 J. Daniels กองกลาง 20
 A. McEneff กองกลาง 21
 R. Curtis กองกลาง 20
 N. Boyle กองหน้า 22
 R. Doherty กองหน้า 20
 R. Holden กองหน้า 19
 R. Patterson กองหน้า 32
ผู้จัดการทีม
 K. Shiels