thumbnail สวัสดี,

ประเทศไลบีเรีย

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 M. Urey ผู้รักษาประตู 23
 M. King ผู้รักษาประตู 29
 S. Giddings ผู้รักษาประตู 0
 N. Sherman ผู้รักษาประตู 24
 M. Macauley กองหลัง 23
 F. Jallabah กองหลัง 22
 A. James กองหลัง 23
 A. Marshall กองหลัง 0
 D. Glay กองหลัง 0
 S. Nimely กองหลัง 16
 M. Garlo กองหลัง 22
 T. Zeon กองหลัง 25
 S. Wesseh กองหลัง 31
 P. Gerhardt กองหลัง 30
 T. Dennis กองหลัง 23
 S. Grimes กองหลัง 28
 A. Horton กองกลาง 20
 G. Williams กองกลาง 22
 T. Weeks กองกลาง 25
 Z. Krangar กองกลาง 30
 S. Benson กองกลาง 0
 S. Somah กองกลาง 20
 P. Saydee กองกลาง 19
 E. Wulue กองกลาง 22
 G. Weah กองกลาง 28
 S. Oliseh กองกลาง 25
 A. Rennie กองกลาง 25
 T. Tisdell กองกลาง 23
 A. Gebor กองกลาง 25
 S. Conneh กองหน้า 19
 W. Jebor กองหน้า 23
 A. Laffor กองหน้า 30
 J. Roberts กองหน้า 23
 E. Wilson กองหน้า 30
 S. Thompson กองหน้า 21
 P. Boley กองหน้า 26
 A. Kuyateh กองหน้า 22
 M. Varney กองหน้า 24
 A. Nimely กองหน้า 23
 S. Johnson กองหน้า 22
ผู้จัดการทีม
 J. Debbah