thumbnail สวัสดี,

แอนติกา และบาร์บูดา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 M. James ผู้รักษาประตู 26 1 0 0 0 0 0
 B. Muhammad ผู้รักษาประตู 25 0 0 0 0 0 0
 D. Lockhart ผู้รักษาประตู 20 1 0 0 0 0 0
 A. Thomas กองหลัง 25 2 1 0 0 0 0
 Jamoy Stevens กองหลัง 21 2 0 0 0 0 0
 K. Mack กองหลัง 28 2 0 0 0 0 0
 K. Marsh-Brown กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 S. Philip กองหลัง 19 1 0 0 0 0 0
 A. Constant กองหลัง 18 1 0 0 0 0 0
 Z. Francis-Angol กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 Q. Griffith กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 Jamol Stevens กองหลัง 20 1 0 0 0 0 0
 M. McCoy กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 M. Romeo กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 C. Peters กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 J. Harriette กองหลัง 21 1 0 0 0 0 0
 A. Tumwa กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 R. Browne กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 J. Parker กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 A. Christian กองกลาง 19 2 0 0 0 0 0
 K. Marsh-Brown กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 E. Kirwan กองกลาง 22 2 0 0 1 0 0
 L. Robinson กองกลาง 28 2 0 0 0 0 0
 K. Murtagh กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 M. Weston กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 T. Harriette กองกลาง 20 2 0 0 0 0 0
 J. John กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 R. Burton กองกลาง 28 1 0 0 0 0 0
 C. Jahraldo-Martin กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 K. Richards กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 R. Henry กองหน้า 24 2 0 0 0 0 0
 S. Semper กองหน้า 20 1 0 0 0 0 0
 J. Benjamin กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 J. Stevens กองหน้า 18 2 0 0 0 0 0
 P. Byers กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 Tamorley Thomas กองหน้า 32 2 0 0 0 0 0
 E. McDonald กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 J. Stevens กองหน้า 17 2 0 0 0 0 0
 R. Beckles กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Nowak