thumbnail สวัสดี,

แอนติกา และบาร์บูดา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 M. James ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 B. Muhammad ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 D. Lockhart ผู้รักษาประตู 22 0 0 0 0 0 0
 A. Thomas กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 Jamoy Stevens กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 K. Mack กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 K. Marsh-Brown กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 S. Philip กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 A. Constant กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 Z. Francis-Angol กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 Q. Griffith กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 Jamol Stevens กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 M. McCoy กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 M. Romeo กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 C. Peters กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 J. Harriette กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 A. Tumwa กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 R. Browne กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 J. Parker กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 A. Christian กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 K. Marsh-Brown กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 E. Kirwan กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 L. Robinson กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 K. Murtagh กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 M. Weston กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 T. Harriette กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 J. John กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 R. Burton กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 C. Jahraldo-Martin กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 K. Richards กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 R. Henry กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 S. Semper กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 J. Benjamin กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 J. Stevens กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
 P. Byers กองหน้า 32 0 0 0 0 0 0
 Tamorley Thomas กองหน้า 33 0 0 0 0 0 0
 E. McDonald กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 J. Stevens กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
 R. Beckles กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Nowak