thumbnail สวัสดี,

แอนติกา และบาร์บูดา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 M. James ผู้รักษาประตู 26
 B. Muhammad ผู้รักษาประตู 25
 D. Lockhart ผู้รักษาประตู 21
 A. Thomas กองหลัง 26
 Jamoy Stevens กองหลัง 22
 K. Mack กองหลัง 28
 K. Marsh-Brown กองหลัง 0
 S. Philip กองหลัง 19
 A. Constant กองหลัง 19
 Z. Francis-Angol กองหลัง 22
 Q. Griffith กองหลัง 23
 Jamol Stevens กองหลัง 21
 M. McCoy กองหลัง 27
 M. Romeo กองหลัง 20
 C. Peters กองหลัง 19
 J. Harriette กองหลัง 21
 A. Tumwa กองหลัง 22
 R. Browne กองกลาง 20
 J. Parker กองกลาง 25
 A. Christian กองกลาง 20
 K. Marsh-Brown กองกลาง 23
 E. Kirwan กองกลาง 23
 L. Robinson กองกลาง 29
 K. Murtagh กองกลาง 27
 M. Weston กองกลาง 27
 T. Harriette กองกลาง 20
 J. John กองกลาง 25
 R. Burton กองกลาง 29
 C. Jahraldo-Martin กองกลาง 22
 K. Richards กองหน้า 0
 R. Henry กองหน้า 24
 S. Semper กองหน้า 20
 J. Benjamin กองหน้า 0
 J. Stevens กองหน้า 18
 P. Byers กองหน้า 31
 Tamorley Thomas กองหน้า 32
 E. McDonald กองหน้า 20
 J. Stevens กองหน้า 17
 R. Beckles กองหน้า 20
ผู้จัดการทีม
 P. Nowak