thumbnail สวัสดี,

แอนติกา และบาร์บูดา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 M. James ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 D. Lockhart ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 B. Muhammad ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 Jamoy Stevens กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 A. Thomas กองหลัง 25 0 1 0 0 0 0
 M. Romeo กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 A. Tumwa กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 K. Marsh-Brown กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 M. McCoy กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 C. Peters กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 Z. Francis-Angol กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 R. Browne กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 J. Parker กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 A. Christian กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 J. John กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 E. Kirwan กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 R. Burton กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 T. Harriette กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 K. Murtagh กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 C. Jahraldo-Martin กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 K. Marsh-Brown กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 J. Benjamin กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 P. Byers กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 K. Richards กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 E. McDonald กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 J. Stevens กองหน้า 17 0 0 0 0 0 0
 R. Beckles กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 Tamorley Thomas กองหน้า 32 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Nowak
 R. Williams