thumbnail สวัสดี,

ไฮติ

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 S. Ceus ผู้รักษาประตู 30
 V. Odelus ผู้รักษาประตู 22
 A. Jean-Baptiste กองหลัง 25
 R. Goreux กองหลัง 29
 C. Arcus กองหลัง 21
 K. Lafrance กองหลัง 27
 W. Aristide กองหลัง 25
 R. Genevois กองหลัง 29
 M. Jérôme กองหลัง 27
 Alex Júnior กองหลัง 23
 P. Pierre กองกลาง 24
 S. Thuriere กองกลาง 27
 D. Etienne กองกลาง 20
 W. Guerrier กองกลาง 28
 C. Hérold กองกลาง 27
 M. Hilaire กองกลาง 31
 J. Louis กองกลาง 24
 F. Pierrot กองหน้า 20
 K. Belfort กองหน้า 25
 D. Nazon กองหน้า 23
 S. Norde กองหน้า 27
ผู้จัดการทีม
 P. Neveu