thumbnail สวัสดี,

ไฮติ

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 V. Odelus ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 J. Placide ผู้รักษาประตู 27 2 0 0 0 0 0
 S. Ceus ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 M. Jérôme กองหลัง 25 2 0 0 0 0 0
 K. Lafrance กองหลัง 25 1 0 0 1 0 0
 J. Pierre กองหลัง 34 0 0 0 0 0 0
 A. Jean-Baptiste กองหลัง 23 1 0 0 0 0 0
 J. Aveska กองหลัง 28 1 0 0 0 0 0
 A. Christian กองหลัง 21 2 0 0 0 0 0
 F. Bertin กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 S. Verilus กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 K. Jaggy กองหลัง 33 0 0 0 0 0 0
 R. Goreux กองหลัง 27 1 0 0 1 0 0
 R. Genevois กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 V. Saint-Fort กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 S. Thuriere กองกลาง 25 2 0 0 0 0 0
 M. Constant Jr. กองกลาง 33 1 0 0 0 0 0
 W. Guerrier กองกลาง 26 1 1 0 0 0 0
 P. Millien กองกลาง 29 2 0 0 0 0 0
 J. Marcelin กองกลาง 29 1 1 0 0 0 0
 S. Mustivar กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 J. Alcenat กองกลาง 29 2 0 0 1 0 0
 J. Alexandre กองกลาง 29 2 0 0 0 0 0
 S. Norde กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 M. Hilaire กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 S. Printemps กองหน้า 25 1 1 0 0 0 0
 G. Pierre กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 D. Nazon กองหน้า 21 2 0 0 0 0 0
 K. Belfort กองหน้า 23 2 0 0 0 0 0
 J. Maurice กองหน้า 29 1 1 0 0 0 0
 J. Desire กองหน้า 18 1 0 0 0 0 0
 J. Louis กองหน้า 23 1 1 0 0 0 0
 S. Lambese กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 M. Collat