thumbnail สวัสดี,

เอธิโอเปีย

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 D. Alemu ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 Y. Kidane ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 A. Mamo ผู้รักษาประตู 23 0 0 0 0 0 0
 A. Tamene กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 T. Dejene กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 S. Mohammed กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 W. Getahun กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 Y. Baye กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 Anteneh Tesfaye กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 S. Tesfaye กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 A. Girma กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 B. Assefa กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 S. Tilahun กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 B. Belay กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 E. Mamo กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 T. Solomon กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 T. Mengesha กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 B. Demte กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 T. Alebechew กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 G. Panomo กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 A. Megersa กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 M. Haile กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 G. Kebede กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
 T. Tesfaye กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 D. Fekadu กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 R. Lokk กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 S. Said กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 Y. Sahle