thumbnail สวัสดี,

Song Lam Nghe An

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Lê Văn Hùng ผู้รักษาประตู 24
 Lê Quang Đại ผู้รักษาประตู 23
 Trần Nguyên Mạnh ผู้รักษาประตู 24
 Phạm Mạnh Hùng กองหลัง 23
 Phạm Thế Nhật กองหลัง 25
 Võ Ngọc Đức กองหลัง 22
 Trần Đình Hoàng กองหลัง 24
 Nguyễn Minh Đức กองหลัง 33
 Nguyễn Sỹ Nam กองหลัง 23
 Hoàng Văn Khánh กองหลัง 21
 Quế Ngọc Hải กองหลัง 23
 Võ Ngọc Toàn กองกลาง 22
 Nguyễn Phú Nguyên กองกลาง 21
 Phan Văn Đức กองกลาง 20
 Cao Xuân Thắng กองกลาง 23
 Đậu Thanh Phong กองกลาง 23
 Hồ Sỹ Sâm กองกลาง 23
 Trần Phi Sơn กองกลาง 24
 Nguyễn Văn Vinh กองกลาง 31
 Hồ Khắc Ngọc กองหน้า 24
 Nguyễn Viết Nguyên กองหน้า 21
 O. Marshal กองหน้า 24
 A. Salia กองหน้า 26
 Hồ Tuấn Tài กองหน้า 21
 Hồ Phúc Tịnh กองหน้า 22
 Phạm Xuân Mạnh กองหน้า 20
ผู้จัดการทีม
 Ngô Quang Trường