thumbnail สวัสดี,

Bala Town

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 1 A. Morris ผู้รักษาประตู 33 2 0 0 0 0 0
 23 C. Vernon ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 R. Goldston ผู้รักษาประตู 18 0 0 0 0 0 0
 G. Oikonomopoulos ผู้รักษาประตู 18 0 0 0 0 0 0
 29 L. Owens กองหลัง 31 2 0 0 0 0 0
 4 Stuart Jones Jr. กองหลัง 31 2 0 0 0 0 0
 S. Fisher กองหลัง 44 0 0 0 0 0 0
 3 A. Stephens กองหลัง 23 2 0 0 1 0 0
 15 W. Bell กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 2 R. Valentine กองหลัง 35 0 0 0 0 0 0
 J. Irving กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 E. Horwood กองหลัง 31 0 0 0 0 0 0
 Andrai Jones กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 5 Stuart Jones Sr. กองหลัง 33 2 0 0 0 0 0
 T. Quinn กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 8 N. Burke กองกลาง 22 2 0 0 0 0 0
 16 E. Toner กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 27 D. Thompson กองกลาง 26 2 0 0 0 0 0
 G. Rule กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 6 C. Murtagh กองกลาง 32 0 0 0 0 0 0
 7 M. Connolly กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 25 C. Venables กองกลาง 32 2 1 0 0 0 0
 K. Lunt กองกลาง 37 0 0 0 0 0 0
 9 M. Hayes กองหน้า 29 2 0 0 0 0 0
 J. Darlington กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
 L. Hunt กองหน้า 35 0 0 0 0 0 0
 12 L. Davies กองหน้า 32 2 0 0 0 0 0
 10 I. Sheridan กองหน้า 28 2 0 0 0 0 0
 J. Evans กองหน้า 22 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 C. Caton