thumbnail สวัสดี,

เร็กซ์แฮม

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 L. Sharpe ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 R. Taylor ผู้รักษาประตู 25 0 0 0 0 0 0
 C. Belford ผู้รักษาประตู 27 1 0 0 0 0 0
 J. Fyfield กองหลัง 26 1 0 0 0 0 0
 B. Hudson กองหลัง 24 1 0 0 0 0 0
 S. Newton กองหลัง 27 1 0 0 0 0 0
 E. Smith กองหลัง 27 1 0 0 0 0 0
 J. Vidal กองหลัง 26 1 0 0 0 0 0
 J. Logan กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 L. Walsh กองกลาง 34 0 0 0 0 0 0
 J. Royle กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 I. Cartwright กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 R. Evans กองกลาง 20 1 0 0 0 0 0
 J. Nolan กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 J. Gray กองกลาง 23 1 0 0 0 0 0
 M. Carrington กองกลาง 28 1 0 0 0 0 0
 A. Moke กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 R. White กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 D. Vose กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 C. Jennings กองหน้า 24 1 0 0 0 0 0
 D. Reynolds กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
 J. Caton กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 W. York กองหน้า 22 1 0 0 0 0 0
 K. Jackson กองหน้า 21 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 G. Mills