thumbnail สวัสดี,

Melgar

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 D. Penny ผู้รักษาประตู 33
 D. Campos ผู้รักษาประตู 20
 P. Álvarez ผู้รักษาประตู 23
 C. Ascues กองหลัง 24
 M. Quina กองหลัง 29
 E. Villamarín กองหลัง 35
 N. Loyola กองหลัง 22
 P. Requena กองหลัง 26
 A. Santamaría กองหลัง 25
 J. Valdivia กองหลัง 21
 J. Asca กองหลัง 19
 J. Toledo กองหลัง 20
 D. Leudo กองหลัง 27
 A. Álvarez กองกลาง 18
 M. Yaguno กองกลาง 18
 A. Arias กองกลาง 21
 P. Arce กองกลาง 24
 K. Ruíz กองกลาง 22
 L. García กองกลาง 28
 J. Barrientos กองกลาง 26
 G. Torres กองกลาง 21
 O. Fernández กองกลาง 24
 H. Hinostroza กองกลาง 23
 V. Cedrón กองกลาง 23
 D. Chávez กองหน้า 29
 Y. Zúñiga กองหน้า 40
 J. Fernández กองหน้า 33
 S. Bravo กองหน้า 19
 E. Herrera กองหน้า 30
 W. Aguirre กองหน้า 33
 K. Príncipe กองหน้า 19
ผู้จัดการทีม
 J. Reynoso