thumbnail สวัสดี,

Mons

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 A. Saussez ผู้รักษาประตู 22
 D. Lahaye ผู้รักษาประตู 30
 G. Dupire ผู้รักษาประตู 20
 J. Sapina กองหลัง 29
 N. Timmermans กองหลัง 31
 A. Curia กองหลัง 20
 M. Khchab กองหลัง 22
 G. Lorenzi กองหลัง 30
 P. Franquart กองหลัง 29
 P. Monteyne กองหลัง 31
 D. Van Gijseghem กองหลัง 26
 D. Pugenger กองกลาง 19
 B. Ntambwe กองกลาง 21
 L. Brogno กองกลาง 21
 Z. Matumona กองกลาง 30
 F. Le Postollec กองกลาง 30
 R. Soumah กองกลาง 27
 V. Nyoni กองกลาง 30
 M. Laurent กองกลาง 22
 T. Chatelle กองหน้า 33
 S. Arbeitman กองหน้า 29
 S. Lkoutbi กองหน้า 21
 M. Jarju กองหน้า 27
 D. De Belder กองหน้า 22
ผู้จัดการทีม
 D. Beugnies