thumbnail สวัสดี,

Police United

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Jose Santana ผู้รักษาประตู 36
 K. Allen ผู้รักษาประตู 26
 E. Flores กองหลัง 23
 J. Tinoco กองหลัง 21
 J. Jones กองหลัง 29
 D. Myers กองหลัง 21
 O. Barry กองหลัง 21
 T. Lennon กองหลัง 33
 B. Usher กองหลัง 26
 A. Sutherland กองหลัง 23
 Mailhson กองหลัง 26
 O. Duran กองกลาง 26
 Amilton Filho กองกลาง 0
 Rafael Suarez กองกลาง 29
 H. Lucas กองกลาง 22
 A. August กองกลาง 26
 D. Makin กองกลาง 27
 A. Innis กองกลาง 0
 A. Makin กองกลาง 24
 J. Vázquez กองกลาง 0
 B. Chavez กองกลาง 23
 A. Castillo กองหน้า 24
 E. Ramirez กองหน้า 27
 J. King กองหน้า 23
 D. Jiménez กองหน้า 28
 L. Castillo กองหน้า 31
 C. Thomas กองหน้า 22
 H. Roches กองหน้า 33
 Diego Martins กองหน้า 28
ผู้จัดการทีม
 C. Slusher