thumbnail สวัสดี,

เซนต์ คิตส์และ เนวิส

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 J. Duncan ไม่ระบุ 0 0 0 0 0 0 0
 Adolphus Jones ผู้รักษาประตู 33 0 0 0 0 0 0
 J. Jeffers ผู้รักษาประตู 24 4 0 0 0 0 0
 X. French กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 J. Springer กองหลัง 24 4 0 0 0 0 0
 J. Brookes กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 C. Mitcham กองหลัง 23 2 0 0 0 0 0
 V. Hendrickson กองหลัง 23 2 0 0 0 0 0
 T. Leader กองหลัง 33 4 0 0 1 0 0
 Y. Mitchum กองกลาง 19 1 0 0 0 0 0
 D. Stevens กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 G. Amory กองกลาง 20 3 1 0 0 0 0
 C. Bertie กองกลาง 0 3 1 0 0 0 0
 R. Sommersall กองกลาง 20 3 0 0 0 0 0
 T. Hanley กองกลาง 20 1 0 0 0 0 0
 K. Benjamin กองกลาง 21 1 0 0 0 0 0
 K. Rogers กองกลาง 23 4 0 0 1 0 0
 Gerard Williams กองกลาง 29 4 0 0 1 0 0
 E. O'Loughlin กองกลาง 33 2 0 0 0 0 0
 E. Barnes กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 J. Leader กองกลาง 27 2 0 0 0 0 0
 D. Flemming กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 Tishan Hanley กองหน้า 27 1 0 0 0 0 0
 V. Nelson กองหน้า 21 1 0 0 0 0 0
 Tiran Hanley กองหน้า 29 1 0 0 0 0 0
 D. Hodge กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 J. Passy