thumbnail สวัสดี,

MTK

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 V. Szentpéteri ผู้รักษาประตู 37
 P. Demjén ผู้รักษาประตู 19
 T. Fadgyas ผู้รักษาประตู 21
 B. Balogh กองหลัง 32
 Z. Nagy กองหลัง 19
 A. Baki กองหลัง 23
 A. Talabér กองหลัง 21
 B. Deutsch กองหลัง 25
 M. Katona กองหลัง 20
 G. Gengeliczki กองหลัง 24
 D. Okuka กองหลัง 31
 D. Jakab กองกลาง 24
 J. Kanta กองกลาง 33
 G. Bori กองกลาง 33
 B. Borbély กองกลาง 27
 Á. Vass กองกลาง 29
 P. Forgacs กองกลาง 20
 P. Vass กองกลาง 24
 T. Ronald กองกลาง 19
 A. Schafer กองกลาง 18
 S. Torghelle กองหน้า 35
 K. Korozmán กองหน้า 20
 B. Farkas กองหน้า 29
 L. Lencse กองหน้า 29
 D. Gera กองหน้า 22
 A. Hrepka กองหน้า 30
ผู้จัดการทีม
 T. Feczkó