thumbnail สวัสดี,

Debrecen

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 87 I. Verpecz ผู้รักษาประตู 29 0 0 0 0 0 0
 B. Danilovics ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 30 J. Balogh ผู้รักษาประตู 34 0 0 0 0 0 0
 25 D. Brković กองหลัง 28 4 0 0 2 0 0
 3 C. Szatmári กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 5 P. Szilvási กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 K. Kuti กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 28 Z. Nagy กองหลัง 31 0 0 0 0 0 0
 17 N. Mészáros กองหลัง 36 3 0 0 1 0 0
 11 J. Ferenczi กองกลาง 25 4 0 0 0 0 0
 D. Tőzsér กองกลาง 31 0 0 0 0 0 0
 27 K. Mészáros กองกลาง 23 3 0 0 1 0 0
 8 D. Holman กองกลาง 23 4 1 0 0 0 0
 I. Filip กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 24 D. Sekulić กองกลาง 26 3 1 0 0 0 0
 I. Bobko กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 55 P. Szakály กองกลาง 30 4 2 0 0 0 0
 77 A. Jovanović กองกลาง 32 4 0 0 0 0 0
 88 Z. Horváth กองกลาง 28 1 0 0 0 0 0
 16 O. Đelmić กองกลาง 28 3 0 0 0 0 0
 D. Völgyi กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 23 D. Bereczki กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 91 G. Castillion กองหน้า 25 4 0 0 0 0 0
 N. Könyves กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 ร. วิทเทค กองหน้า 34 0 0 0 0 0 0
 20 T. Takács กองหน้า 25 2 0 0 0 0 0
 D. Ogbu กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 Leonel Pontes