thumbnail สวัสดี,

Wanderers

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 I. De Arruabarrena ผู้รักษาประตู 20
 M. Silveira ผู้รักษาประตู 16
 M. Rivas กองหลัง 24
 M. Gómez กองหลัง 24
 F. Andueza กองหลัง 19
 E. Díaz กองหลัง 26
 F. Barrandeguy กองหลัง 20
 E. Gularte กองหลัง 19
 G. Bueno กองหลัง 31
 D. Barboza กองหลัง 26
 I. Neira กองกลาง 18
 N. Queiroz กองกลาง 20
 R. Rivero กองกลาง 21
 F. Gentile กองกลาง 19
 J. Vergés กองกลาง 24
 Matías Santos กองกลาง 22
 G. Pérez กองกลาง 21
 Santiago Martínez กองกลาง 25
 M. Castro กองกลาง 21
 I. González กองกลาง 34
 A. Colombino กองกลาง 23
 S. Blanco กองหน้า 35
 I. Del Balle กองหน้า 20
 S. Bellini กองหน้า 20
 R. de Olivera กองหน้า 22
 S. Gáspari กองหน้า 22