thumbnail สวัสดี,

Esteghlal Khuzestan

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 A. Ahaki ผู้รักษาประตู 23 0 0 0 0 0 0
 G. Davoudi ผู้รักษาประตู 23 0 0 0 0 0 0
 H. Pourhamidi ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 V. Sheikhveysi ผู้รักษาประตู 30 0 0 0 0 0 0
 Rafael Roballo ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 D. Mahini กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 Aghil Kaebi กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 H. Bazyari กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Douraghi กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 B. Hashemi กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 M. Tayebi กองหลัง 30 0 0 0 0 0 0
 J. Abdi กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 P. Shirzadi กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 E. Pourghaz กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 A. Alaei กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Janadeleh กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 M. Ghanbarizadeh กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 M. Sharifi กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 A. Daghagheleh กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 I. Obeydipour กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 H. Bahrami กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 Deyvid Sacconi กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 H. Beytsaeid กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 M. Zobeydi กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 S. Bahrani กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 F. Salarvand กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 R. Zahivi กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 F. Janfaza กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 A. Aashouri กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 M. Momeni กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 H. Hashemizadeh กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 S. Pourmousavi