thumbnail สวัสดี,

Godoy Cruz

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Ramírez ผู้รักษาประตู 20
 R. Rey ผู้รักษาประตู 25
 S. Moyano ผู้รักษาประตู 26
 J. Bolado ผู้รักษาประตู 19
 L. Abecasis กองหลัง 26
 P. Alvarado กองหลัง 30
 G. Suso กองหลัง 25
 S. Olivarez กองหลัง 24
 D. Viera กองหลัง 25
 L. Galeano กองหลัง 25
 F. Angileri กองกลาง 22
 N. Sánchez กองกลาง 24
 J. Andrada กองกลาง 21
 F. Henríquez กองกลาง 21
 E. Bonacorso กองกลาง 23
 F. Cobos กองกลาง 23
 Á. Gonzalez กองกลาง 22
 G. Giménez กองกลาง 25
 F. Silva กองกลาง 25
 G. Fernández กองกลาง 24
 M. Correa กองกลาง 26
 M. Benítez กองกลาง 25
 G. Carabajal กองกลาง 24
 S. García กองหน้า 26
 เจ. อาโยวี กองหน้า 28
 J. Correa กองหน้า 23
 J. Garro กองหน้า 23
 M. Sigales กองหน้า 22
ผู้จัดการทีม
 S. Méndez