thumbnail สวัสดี,

Atlético Rafaela

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Macagno ผู้รักษาประตู 18
 C. De Giorgi ผู้รักษาประตู 31
 G. Rossetti ผู้รักษาประตู 22
 A. Werner ผู้รักษาประตู 19
 Sebastián Martínez กองหลัง 32
 D. Morales กองหลัง 21
 L. Godoy กองหลัง 20
 R. Colombo กองหลัง 23
 A. Barboza กองหลัง 20
 L. Kruspzky กองหลัง 23
 J. Sacks กองหลัง 26
 B. Urribarri กองหลัง 29
 G. Ré กองหลัง 34
 G. Morales กองกลาง 21
 F. Cervantes กองกลาง 19
 I. Pussetto กองกลาง 19
 G. Marino กองกลาง 34
 M. Castellano กองกลาง 19
 O. Ferreyra กองกลาง 32
 G. Rodríguez Rojas กองกลาง 25
 W. Serrano กองกลาง 29
 A. Bastía กองกลาง 36
 G. Graciani กองกลาง 22
 J. Eluchans กองกลาง 35
 P. Gaitán กองกลาง 23
 S. Sosa กองหน้า 21
 F. Andrada กองหน้า 21
 F. Parra กองหน้า 30
 M. Quiroga กองหน้า 25
 F. Jominy กองหน้า 21
 N. Orsini กองหน้า 21
ผู้จัดการทีม
 L. Astrada