thumbnail สวัสดี,

ซาน ลอเรนโซ

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 S. Torrico ผู้รักษาประตู 36
 J. Devecchi ผู้รักษาประตู 20
 N. Navarro ผู้รักษาประตู 31
 Á. Montero ผู้รักษาประตู 21
 V. Perales กองหลัง 20
 P. Franco กองหลัง 25
 E. Más กองหลัง 27
 L. Montoya กองหลัง 21
 R. Tapia กองหลัง 21
 M. Caruzzo กองหลัง 31
 G. Prósperi กองหลัง 30
 M. Senesi กองหลัง 19
 B. Mieres กองหลัง 20
 P. Díaz กองหลัง 21
 M. Angeleri กองหลัง 33
 B. Merlini กองกลาง 20
 R. De Ciancio กองกลาง 21
 E. Ávila กองกลาง 22
 D. Ibáñez กองกลาง 21
 F. Mussis กองกลาง 24
 S. Blanco กองกลาง 28
 F. Belluschi กองกลาง 32
 J. Buffarini กองกลาง 27
 L. Romagnoli กองกลาง 35
 E. Kalinski กองกลาง 29
 J. Mercier กองกลาง 36
 P. Barrientos กองกลาง 31
 F. Quignón กองกลาง 23
 N. Ortigoza กองกลาง 31
 G. Berterame กองหน้า 19
 N. Reniero กองหน้า 21
 G. Berterame กองหน้า 17
 H. Villalba กองหน้า 21
 E. Cerutti กองหน้า 24
 R. Contreras กองหน้า 20
 M. Cauteruccio กองหน้า 29
 N. Blandi กองหน้า 26
 M. Matos กองหน้า 33
 T. Conechny กองหน้า 18
ผู้จัดการทีม
 P. Guede