thumbnail สวัสดี,

บิวรี

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 จ. เมอร์ฟี ผู้รักษาประตู 35 0 0 0 0 0 0
 21 P. Rachubka ผู้รักษาประตู 35 0 0 0 0 0 0
 R. Lainton ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 1 B. Williams ผู้รักษาประตู 34 2 0 0 0 0 0
 T. Moore กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 S. Deslandes กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 C. Burgess กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 R. Brown กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 N. Cameron กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 P. Caddis กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 E. Obi กองหลัง 15 0 0 0 0 0 0
 22 N. Maher กองหลัง 21 1 0 0 0 0 0
 25 L. Barnett กองหลัง 31 1 0 0 1 0 0
 3 G. Leigh กองหลัง 22 2 0 0 0 0 0
 T. Beadling กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 R. Cooney กองกลาง 17 0 0 0 0 0 0
 7 Z. Ismail กองกลาง 23 1 0 1 0 0 0
 K. Bryan กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 20 S. Burgess กองกลาง 20 0 0 0 0 0 0
 23 T. Walker กองกลาง 21 2 0 0 0 0 0
 8 A. Tutte กองกลาง 26 2 0 0 1 0 0
 6 A. Kay กองกลาง 34 2 0 1 0 0 0
 J. Pennant กองกลาง 34 0 0 0 0 0 0
 C. Jones กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 K. Etuhu กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 18 J. Mellis กองกลาง 26 2 0 0 1 0 0
 10 D. Mayor กองกลาง 26 1 0 0 0 0 0
 C. Styles กองหน้า 16 0 0 0 0 0 0
 12 J. Vaughan กองหน้า 28 2 0 1 1 0 0
 I. Miller กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 R. Harker กองหน้า 17 0 0 0 0 0 0
 C. Brown กองหน้า 32 0 0 0 0 0 0
 T. Pope กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 24 H. Hope กองหน้า 23 2 2 0 0 0 0
 R. Lowe กองหน้า 38 0 0 0 0 0 0
 29 G. Miller กองหน้า 18 2 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 L. Clark