thumbnail สวัสดี,

บาร์เน็ต

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 K. McKenzie-Lyle ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 B. Büchel ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 1 J. Stephens ผู้รักษาประตู 23 1 0 0 0 0 0
 12 J. Vickers ผู้รักษาประตู 21 0 0 0 0 0 0
 16 H. Taylor กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 J. Pearson กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 T. Day กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 D. Pascal กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 T. Brown กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 J. Payne กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 L. Coulson กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 D. Tutonda กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 Ricardo กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 6 M. Nelson กองหลัง 37 1 0 0 1 0 0
 4 B. Dembélé กองหลัง 29 1 0 0 1 0 0
 3 E. Johnson กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 R. Connell กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 F. Shomotun กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 N. Kyei กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 C. Clough กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 Rubén Bover กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 J. Taylor กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 T. Coker กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 W. Fonguck กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 32 M. Vilhete กองกลาง 23 1 0 0 0 0 0
 7 R. Watson กองกลาง 23 1 0 0 0 0 0
 20 T. Champion กองกลาง 30 1 0 0 0 0 0
 J. Campbell-Ryce กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 8 C. Weston กองกลาง 30 1 0 0 0 0 0
 J. Akinde กองหน้า 27 0 0 0 0 0 0
 S. Batt กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 S. Akinola กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 M. Gash กองหน้า 30 0 0 0 0 0 0
 E. Mason-Clark กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 S. Cojocărel กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
 D. Sweeney กองหน้า 22 0 0 0 0 0 0
 30 J. Amaluzor กองหน้า 20 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 K. Nugent
 R. Eames