thumbnail สวัสดี,

หมู่เกาะ โซโลมอน

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 P. Huia ผู้รักษาประตู 32
 S. Koti ผู้รักษาประตู 23
 L. Fox ผู้รักษาประตู 31
 S. Oso ผู้รักษาประตู 32
 C. Erick กองหลัง 0
 W. Lamani กองหลัง 24
 A. Wickham กองหลัง 36
 L. Qaraba กองหลัง 30
 E. Poila กองหลัง 24
 S. Quan กองหลัง 26
 A. Keni กองหลัง 29
 A. Maeribu กองหลัง 22
 G. Lagoda กองหลัง 20
 E. Maetaa กองหลัง 32
 C. Wate กองหลัง 33
 F. Kini กองหลัง 22
 N. Sale Kilifa กองหลัง 28
 H. Aengari กองหลัง 26
 H. Fa'arodo กองกลาง 32
 J. Wetney กองกลาง 25
 L. Nate กองกลาง 29
 D. Naitoro กองกลาง 29
 G. Wagena กองกลาง 25
 C. Makau กองกลาง 22
 P. Hiri กองกลาง 27
 M. Fifi'i กองกลาง 27
 J. Nawo กองกลาง 27
 T. Havea กองกลาง 0
 J. Bule กองกลาง 23
 L. Rokoto กองกลาง 23
 M. Beui กองกลาง 29
 T. Faisi กองกลาง 33
 H. Teleda กองกลาง 22
 W. Olea กองหน้า 26
 S. Ngava กองหน้า 31
 G. Feni กองหน้า 22
 I. Paia กองหน้า 24
 J. Rande กองหน้า 26
 A. Abba กองหน้า 25
 J. Waroi กองหน้า 26
 A. Waimora กองหน้า 21
 B. Totori กองหน้า 29
 J. Luwi กองหน้า 31
 T. Tanito กองหน้า 21
 T. Ratu กองหน้า 29
ผู้จัดการทีม
 J. Moli