thumbnail สวัสดี,

Dundalk

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 30 R. Davis ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 22 G. Sava ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 1 P. Cherrie ผู้รักษาประตู 30 2 0 0 0 0 0
 4 A. Boyle กองหลัง 23 2 0 0 0 0 0
 17 R. Towell กองหลัง 22 2 2 0 0 0 0
 28 P. Finnegan กองหลัง 18 0 0 0 0 0 0
 S. O'Donnell กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 2 S. Gannon กองหลัง 23 2 0 0 0 0 0
 14 D. Massey กองหลัง 26 2 0 0 0 0 0
 3 B. Gartland กองหลัง 27 2 1 0 1 0 0
 24 M. Kaguako กองหลัง 18 0 0 0 0 0 0
 26 G. Poynton กองกลาง 16 0 0 0 0 0 0
 25 C. O'Connor กองกลาง 18 0 0 0 0 0 0
 8 J. Mountney กองกลาง 21 2 1 0 0 0 0
 23 C. McDonald กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 A. Reilly กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 21 D. Meenan กองกลาง 27 1 0 0 0 0 0
 12 R. Higgins กองกลาง 29 2 0 0 1 0 0
 18 M. Rossiter กองกลาง 31 0 0 0 0 0 0
 19 S. Kelly กองกลาง 30 1 0 0 0 0 0
 10 K. Ward กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 5 C. Shields กองกลาง 23 1 0 0 0 0 0
 M. Matondo กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 7 Daryl Horgan กองกลาง 21 2 0 0 0 0 0
 11 K. Byrne กองหน้า 24 2 1 0 0 0 0
 9 P. Hoban กองหน้า 22 2 0 0 0 0 0
 16 D. McMillan กองหน้า 25 2 0 0 0 0 0
 15 M. Griffin กองหน้า 23 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 S. Kenny