thumbnail สวัสดี,

สลิโก โรเวอร์ส

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Coulter ผู้รักษาประตู 26
 R. Brush ผู้รักษาประตู 30
 Ciaran Kelly ผู้รักษาประตู 35
 G. Boylan กองหลัง 19
 P. Nzuzi กองหลัง 22
 J. Dykes กองหลัง 20
 R. Donnellan กองหลัง 19
 T. Clancy กองหลัง 31
 D. Ledwith กองหลัง 23
 G. Peers กองหลัง 29
 A. Keane กองหลัง 30
 J. Henderson กองหลัง 23
 R. McManus กองกลาง 19
 R. Taheny กองกลาง 18
 G. Armstrong กองกลาง 19
 David Cawley กองกลาง 23
 J. Hughes กองกลาง 24
 S. Puri กองกลาง 27
 K. Ward กองกลาง 24
 J. Russell กองกลาง 30
 K. Devaney กองกลาง 24
 R. Cretaro กองหน้า 33
 D. Corcoran กองหน้า 26
 L. Flatley กองหน้า 18
 Morten Nielsen กองหน้า 25
 R. Lehane กองหน้า 21
 R. Keating กองหน้า 20
ผู้จัดการทีม
 J. Ndo