thumbnail สวัสดี,

สโลวาน ลิเบอเรช

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 O. Kolář ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 21 T. Koubek ผู้รักษาประตู 23 6 0 0 2 0 0
 16 V. Hladký ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 30 L. Hroššo ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 26 L. Bartošák กองหลัง 25 6 0 0 2 0 0
 M. Karišik กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 13 O. Svejdik กองหลัง 32 1 0 0 0 0 0
 29 L. Pokorný กองหลัง 22 5 1 0 2 0 0
 11 D. Hovorka กองหลัง 22 6 0 0 0 0 0
 Bong Won Che กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 18 J. Mudra กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 5 V. Coufal กองหลัง 23 6 1 0 1 0 0
 D. Efremov กองกลาง 20 1 0 0 0 0 0
 12 I. Sackey กองกลาง 21 4 0 0 2 0 0
 O. Bláha กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 D. Douglas กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 M. Obročník กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 6 J. Sykora กองกลาง 21 2 0 0 0 0 0
 9 H. Shala กองกลาง 23 6 1 1 0 0 0
 D. Bartl กองกลาง 26 2 0 0 0 0 0
 10 Z. Folprecht กองกลาง 24 2 0 0 1 0 0
 17 M. Kerbr กองกลาง 26 6 0 0 1 0 0
 8 D. Pavelka กองกลาง 24 6 1 1 3 0 0
 22 S. Soungole กองกลาง 20 2 0 0 1 0 0
 23 J. Šural กองหน้า 25 6 2 1 3 0 0
 7 M. Rabusic กองหน้า 26 5 0 0 0 0 0
 27 M. Bakoš กองหน้า 32 6 1 0 0 0 0
 28 D. Delarge กองหน้า 25 4 1 0 2 0 0
 19 K. Luckassen กองหน้า 22 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 J. Trpišovský