thumbnail สวัสดี,

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 G. Landu ผู้รักษาประตู 22 0 0 0 0 0 0
 L. Matampi ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 N. Bompili ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 L. Mutambala กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 B. Bompunga กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 C. Ngimbi กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 F. Mfuki กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 N. Munganga กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 J. Bahumeto กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 M. Bokadi กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 J. Kimwaki กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 Y. Bangala กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 M. Miche กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 N. Luvumbu กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 C. Ngulubi กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 R. Tulengi กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 D. Gikanji กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 G. Lusadisu กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 J. Bolingi กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 E. Meschack กองหน้า 18 0 0 0 0 0 0
 Z. Mombo กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 E. Ngudikama กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 J. Mundele กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 F. Ibenge