thumbnail สวัสดี,

Dallas

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 J. González ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 R. Fernández ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 C. Seitz ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 R. Sánchez ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 Z. Loyd กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 M. Hedges กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 M. Hernández กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 W. Zimmerman กองหลัง 21 0 0 0 0 0 0
 T. Akindele กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 G. John กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 Michel กองหลัง 33 0 0 0 0 0 0
 S. Keel กองหลัง 31 0 0 0 0 0 0
 N. Walker กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 J. Benítez กองหลัง 35 0 0 0 0 0 0
 M. Díaz กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 V. Ulloa กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 B. Span กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 R. Hollingshead กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 K. Acosta กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 J. Watson กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 A. Moffat กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 A. Jacobson กองกลาง 28 0 0 0 0 0 0
 H. Thomas กองกลาง 29 0 0 0 0 0 0
 P. Luccin กองกลาง 35 0 0 0 0 0 0
 D. Texeira กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 B. Pérez กองหน้า 33 0 0 0 0 0 0
 F. Castillo กองหน้า 22 0 0 0 0 0 0
 A. Escobar กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 D. Garcia กองหน้า 20 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 Ó. Pareja