thumbnail สวัสดี,

Dubai

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Yousuf Ahmed ผู้รักษาประตู 28
 Jamal Abdallah Ali ผู้รักษาประตู 29
 Saeed Mohamed Ghulam ผู้รักษาประตู 31
 Khamees Khaled Khamees กองหลัง 21
 Rashid Gharib กองหลัง 25
 Waleed Mansour กองหลัง 25
 Jabir Abdalla กองหลัง 35
 Yousuf Hassn Ghulam กองหลัง 22
 Fahad Mohamed Malalla กองหลัง 21
 Mohamed Ismail กองหลัง 25
 Ali Msarri Al Dhaheri กองหลัง 35
 Fahad Abdulrahman กองหลัง 24
 Abdulla Tariq Mohd กองหลัง 23
 Ahmed Mallah กองหลัง 26
 Mohamad Jamal กองหลัง 29
 Abdulla Yousuf กองหลัง 22
 Mohamed Ali Hussain กองหลัง 28
 Ali Hassan กองหลัง 34
 Khalid Hussain Hassn Jama กองกลาง 21
 Yousuf Ali Shah กองกลาง 0
 Waleed Khaled กองกลาง 24
 Esam Darwish กองกลาง 36
 Hussain Abdulrahman กองกลาง 22
 Jassim Mahdy กองกลาง 23
 Ahmed Yousuf Ahmed กองกลาง 23
 Rami Yaslam กองกลาง 36
 Faisal Ali กองหน้า 35