thumbnail สวัสดี,

Ajman

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Ali Mesmari ผู้รักษาประตู 34
 Najeeb Al Jasmi ผู้รักษาประตู 34
 Mutaz Al Abdulla ผู้รักษาประตู 42
 Jaber Jasim ผู้รักษาประตู 37
 Mohamed Ali Omer กองหลัง 34
 Hatem Abdulrahman กองหลัง 21
 Salem Saad กองหลัง 21
 Mohammed Hilal Khalifa กองหลัง 21
 Ahmed Salem กองหลัง 26
 Mohammad Yaqoob Abass กองหลัง 28
 Abdulla Jasem กองหลัง 26
 Rashid Malullah กองหลัง 29
 Saif Ali Ibrahim กองกลาง 23
 Saoud Ali Hassan กองกลาง 21
 Abdulaziz Mohammed กองกลาง 20
 Rashed Salem กองกลาง 21
 Ali Khamis Mohamed กองกลาง 29
 Mubarak Salem Mubarak กองกลาง 30
 Jasem Ali Mohamed กองกลาง 31
 Abdulla Khames Mohamed กองกลาง 26
 Mansour Mohamed Abbas กองกลาง 26