thumbnail สวัสดี,

วานูอาตู

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 C. Mansale ผู้รักษาประตู 33 0 0 0 0 0 0
 S. Iaruel ผู้รักษาประตู 21 0 0 0 0 0 0
 K. Firiam ผู้รักษาประตู 21 0 0 0 0 0 0
 J. Thomas กองหลัง 19 0 0 0 0 0 0
 R. Kalsarap กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 I. Iamak กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 J. Wanemut กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 R. Coulon กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 S. Kaloros กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 D. Fred กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 K. Shem กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 B. Kaltack กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 J. Ruben กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 Z. Mahuni กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 B. Nicholls กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 B. Kaloros กองกลาง 19 0 0 0 0 0 0
 D. Natou กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 J. Kaltack กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 D. Mansale กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 T. Kaltack กองหน้า 19 0 0 0 0 0 0
 F. Masauvakalo กองหน้า 31 0 0 0 0 0 0
 N. Roqara กองหน้า 23 0 0 0 0 0 0
 K. Tangis กองหน้า 26 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 M. Poida