thumbnail สวัสดี,

ประเทศลิบยา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 Khalid Warfali ผู้รักษาประตู 31 0 0 0 0 0 0
 Muhammad Nashnoush ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 Ali Eshnayna ผู้รักษาประตู 26 0 0 0 0 0 0
 Ali Salama กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 Tarik Al Gamal กองหลัง 30 0 0 0 0 0 0
 Moath Abood กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 Abdelrahman Fetori กองหลัง 32 0 0 0 0 0 0
 Ahmad Ahwedi กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 Mohammed Mounir กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 Hamdou Al Masri กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 Sanad Al-Warfali กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 Anwar Makhlouf กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 Mohammad Al Manqoush กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 Mohamed Tabal กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 Mohammad Sola กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 Idris Abdennacer กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 Motasem Sabbou กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 Abdelmouin Khamaj กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 Ahmed Benali กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 Elmutasem El Masrati กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 Meftah Taqtaq กองหน้า 21 0 0 0 0 0 0
 Mohammad Zubya กองหน้า 28 0 0 0 0 0 0
 Akram Zuway กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 Anis Mohamed Saltou กองหน้า 25 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 Jalal Al Damja