thumbnail สวัสดี,

มอลโดวา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 23 A. Koşelev ผู้รักษาประตู 22 1 0 0 0 0 0
 12 N. Calancea ผู้รักษาประตู 29 0 0 0 0 0 0
 1 I. Cebanu ผู้รักษาประตู 29 9 0 0 1 0 0
 M. Potîrniche กองหลัง 26 1 0 0 0 0 0
 3 A. Epureanu กองหลัง 29 6 1 0 0 0 0
 21 V. Bolohan กองหลัง 29 1 0 0 0 0 0
 E. Celeadnic กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 Ş. Burghiu กองหลัง 24 2 0 0 0 0 0
 C. Bogdan กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 22 C. Carp กองหลัง 22 3 0 0 0 0 0
 4 I. Erhan กองหลัง 29 6 0 0 1 0 0
 6 I. Jardan กองหลัง 26 6 0 0 1 0 0
 2 I. Armaş กองหลัง 28 10 0 0 1 0 0
 V. Bordian กองหลัง 31 2 0 0 0 0 0
 V. Golovatenco กองหลัง 31 8 0 0 3 0 0
 5 P. Racu กองหลัง 28 7 0 0 1 0 0
 R. Şumchin กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 18 A. Cheptine กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 A. Vremea กองกลาง 24 2 0 0 0 0 0
 17 V. Raţă กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 19 E. Zasavitchi กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 E. Cebotaru กองกลาง 31 5 1 0 1 0 0
 V. Ambros กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 20 E. Cociuc กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 G. Andronic กองกลาง 24 2 0 0 0 0 0
 A. Maxim กองกลาง 30 0 0 0 0 0 0
 A. Antoniuc กองกลาง 26 4 0 0 1 0 0
 R. Gînsari กองกลาง 24 3 0 0 0 0 0
 7 A. Cojocari กองกลาง 29 7 0 0 1 0 0
 S. Istrati กองกลาง 27 2 0 0 0 0 0
 A. Onica กองกลาง 31 1 0 0 0 0 0
 9 A. Pătraş กองกลาง 27 7 0 0 0 0 0
 8 A. Gaţcan กองกลาง 31 6 0 0 3 0 0
 10 A. Dedov กองหน้า 26 8 1 1 2 0 0
 14 N. Milinceanu กองหน้า 23 4 0 1 0 0 0
 16 M. Antoniuc กองหน้า 25 2 0 0 0 0 0
 D. Spătaru กองหน้า 21 3 0 0 0 0 0
 11 G. Boghiu กองหน้า 34 2 1 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 I. Dobrovolskiy