thumbnail สวัสดี,

มอลโดวา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 S. Paşcenco ผู้รักษาประตู 34 1 0 0 0 0 0
 A. Koşelev ผู้รักษาประตู 23 2 0 0 0 0 0
 N. Calancea ผู้รักษาประตู 30 0 0 0 0 0 0
 S. Namaşco ผู้รักษาประตู 30 0 0 0 0 0 0
 I. Cebanu ผู้รักษาประตู 30 0 0 0 0 0 0
 V. Golovatenco กองหลัง 32 2 0 0 0 0 0
 A. Caşcaval กองหลัง 29 1 0 0 0 0 0
 V. Bolohan กองหลัง 30 2 0 0 0 0 0
 V. Posmac กองหลัง 26 1 1 0 0 0 0
 C. Carp กองหลัง 23 0 0 0 0 0 0
 A. Epureanu กองหลัง 30 0 0 0 0 0 0
 M. Potîrniche กองหลัง 27 1 0 0 0 0 0
 I. Armaş กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 P. Racu กองหลัง 29 1 0 0 0 0 0
 V. Bordian กองหลัง 32 1 0 0 0 0 0
 G. Andronic กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 E. Cebotaru กองกลาง 32 0 0 0 0 0 0
 A. Cojocari กองกลาง 30 2 1 0 0 0 0
 E. Zasavitchi กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 A. Gaţcan กองกลาง 32 1 1 0 0 0 0
 A. Antoniuc กองกลาง 27 2 0 0 0 0 0
 E. Sidorenco กองกลาง 28 1 0 0 0 0 0
 R. Gînsari กองกลาง 25 2 0 0 1 0 0
 M. Mihaliov กองกลาง 30 2 0 0 0 0 0
 A. Ioniţă กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 I. Bugaiov กองหน้า 32 2 0 0 0 0 0
 A. Zabun กองหน้า 20 1 0 0 0 0 0
 V. Ivanov กองหน้า 26 2 0 0 0 0 0
 A. Dedov กองหน้า 27 2 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 I. Dobrovolskiy