thumbnail สวัสดี,

Mariehamn

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 24 Johan Sundman ผู้รักษาประตู 39 0 0 0 0 0 0
 1 A. Vaikla ผู้รักษาประตู 20 1 0 0 0 0 0
 30 M. Nordqvist ผู้รักษาประตู 20 1 0 0 0 0 0
 92 C. Wight ผู้รักษาประตู 39 0 0 0 0 0 0
 55 B. Friberg กองหลัง 35 2 0 0 0 0 0
 16 A. Mäenpää กองหลัง 19 2 0 0 0 0 0
 4 P. Sparrdal-Mantilla กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 2 A. Granlund กองหลัง 28 2 0 0 0 0 0
 11 R. Sellin กองหลัง 27 2 0 0 0 0 0
 8 J. Lyyski กองหลัง 34 2 0 0 0 0 0
 6 P. Hemming กองหลัง 18 0 0 0 0 0 0
 3 K. Kojola กองหลัง 30 2 0 0 0 0 0
 7 T. Wirtanen กองหลัง 34 1 0 0 0 0 0
 18 J. Karlström กองกลาง 16 0 0 0 0 0 0
 26 Joel Mattsson กองกลาง 18 1 0 0 0 0 0
 5 R. Amani กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 15 A. Ekhalie กองกลาง 29 2 0 0 0 0 0
 14 G. Petrović กองกลาง 33 2 0 0 0 0 0
 20 A. Dafaa กองกลาง 29 1 0 0 1 1 1
 F. Hlúpik กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 9 B. Span กองกลาง 25 2 0 0 0 0 0
 17 R. Sid กองกลาง 23 2 0 0 1 0 0
 33 A. Kangaskolkka กองหน้า 28 2 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Lundberg