thumbnail สวัสดี,

Al Najma

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Sayed Kazem Hameed ไม่ระบุ 0
 Ibrahim Al Mokle ไม่ระบุ 0
 Naief Al Kuwaiti ไม่ระบุ 0
 Ibraheem Latf Allah ไม่ระบุ 0
 Rabea Al Afawi ไม่ระบุ 0
 Hamad Al Shaikh ไม่ระบุ 0
 Mohmmed Al Harban กองหลัง 32
 Ali Khaleel กองหลัง 26
 Ebrahim Meshkhas กองหลัง 37
 Mohammed Nour-Al din กองกลาง 28
 Abdulla Othman กองกลาง 0
 Abdulrahman Yousef salem กองกลาง 0
 Hussain Al Sudi กองกลาง 31
 Hamad Salman กองกลาง 0
 Mohammed Abdulaziz กองกลาง 0
 Ali Yacoob กองกลาง 0
 Salem Mossa Omar กองกลาง 30
 E. Frimpong กองกลาง 28
 Hani Badrani กองกลาง 44
 Mohammad Al Enzi กองหน้า 0
 Aiman Al Hagri กองหน้า 24
 Hamad Ibrahim Al Ramahi กองหน้า 29
 Mohammed Al Alawi กองหน้า 27
 Ahmed Abdul Rasool กองหน้า 0
 Rashid Jamala กองหน้า 37