thumbnail สวัสดี,

บาร์เบโดส

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 D. Weir ผู้รักษาประตู 22
 K. Broome ผู้รักษาประตู 25
 M. Albert ผู้รักษาประตู 25
 R. Bailey กองหลัง 20
 R. Manning กองหลัง 24
 E. Boyce กองหลัง 37
 A. Browne กองหลัง 0
 R. Graham กองหลัง 0
 T. Beckles กองหลัง 0
 R. Morris กองหลัง 22
 P. Alexander กองหลัง 30
 J. Walters กองหลัง 0
 T. Cobham กองกลาง 0
 H. Holligan กองกลาง 0
 J. Harris กองกลาง 22
 R. Jules กองกลาง 0
 J. Chandler กองกลาง 0
 T. Went กองกลาง 0
 A. Mayers กองกลาง 22
 R. Harewood กองกลาง 22
 R. Marques กองกลาง 28
 S. Hunte กองกลาง 20
 R. Sargeant กองกลาง 24
 M. Williams กองกลาง 0
 O. Leacock กองหน้า 0
 S. Boyce กองหน้า 20
 M. Harte กองหน้า 28
 K. Gibson กองหน้า 24
 A. Lawrence กองหน้า 0
 J. Harewood กองหน้า 0
ผู้จัดการทีม
 C. Harewood