thumbnail สวัสดี,

บาร์เบโดส

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 D. Weir ผู้รักษาประตู 22
 K. Broome ผู้รักษาประตู 24
 M. Albert ผู้รักษาประตู 24
 R. Bailey กองหลัง 20
 R. Manning กองหลัง 23
 E. Boyce กองหลัง 36
 A. Browne กองหลัง 0
 R. Graham กองหลัง 0
 T. Beckles กองหลัง 0
 R. Morris กองหลัง 22
 P. Alexander กองหลัง 29
 J. Walters กองหลัง 0
 T. Cobham กองกลาง 0
 H. Holligan กองกลาง 0
 J. Harris กองกลาง 21
 R. Jules กองกลาง 0
 J. Chandler กองกลาง 0
 T. Went กองกลาง 0
 A. Mayers กองกลาง 21
 R. Harewood กองกลาง 21
 R. Marques กองกลาง 27
 S. Hunte กองกลาง 19
 R. Sargeant กองกลาง 24
 M. Williams กองกลาง 0
 O. Leacock กองหน้า 0
 S. Boyce กองหน้า 20
 M. Harte กองหน้า 27
 K. Gibson กองหน้า 23
 A. Lawrence กองหน้า 0
 J. Harewood กองหน้า 0
ผู้จัดการทีม
 C. Harewood