thumbnail สวัสดี,

บอตสวานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 M. Masule ผู้รักษาประตู 23 0 0 0 0 0 0
 K. Kgosipula ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 M. Marumo ผู้รักษาประตู 38 0 0 0 0 0 0
 K. Dambe ผู้รักษาประตู 25 1 0 0 0 0 0
 R. Legwaila กองหลัง 28 1 0 0 0 0 0
 T. Gadibolae กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 T. Mosigi กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 G. Molapi กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 K. van der Westhuizen กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 K. Koobake กองหลัง 0 1 0 0 0 0 0
 M. Gaolaolwe กองหลัง 21 1 0 0 1 0 0
 O. Moswate กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 E. Olerile กองหลัง 28 0 0 0 0 0 0
 O. Ncenga กองหลัง 31 1 0 0 0 0 0
 O. Nato กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 T. Mabhachi กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 T. Sosome กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 L. Senwelo กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 J. Mogorosi กองกลาง 30 1 0 0 0 0 0
 M. Gabonamong กองกลาง 32 1 0 0 0 0 0
 R. Kgaswane กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 S. Boy กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 K. Seakanyeng กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Ngele กองกลาง 24 0 0 0 0 0 0
 L. Ditsele กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 O. Kebatho กองหน้า 0 1 0 0 0 0 0
 O. Makgantai กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 H. Moyo กองหน้า 27 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Butler