thumbnail สวัสดี,

บอตสวานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 M. Masule ผู้รักษาประตู 24 0 0 0 0 0 0
 K. Dambe ผู้รักษาประตู 25 1 0 0 0 0 0
 G. Phoko ผู้รักษาประตู 20 0 0 0 0 0 0
 O. Moswate กองหลัง 29 0 0 0 0 0 0
 T. Gadibolae กองหลัง 22 1 0 0 0 0 0
 G. Marumo กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 M. Gaolaolwe กองหลัง 21 1 0 0 1 0 0
 O. Nato กองกลาง 26 1 0 0 0 0 0
 L. Ditsele กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 S. Boy กองกลาง 22 1 0 0 0 0 0
 G. Seosenyeng กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 T. Sosome กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 O. Malebye กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 L. Senwelo กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 R. Kgaswane กองกลาง 25 1 0 0 0 0 0
 J. Mogorosi กองกลาง 31 1 0 0 0 0 0
 L. Tshireletso กองกลาง 28 1 0 0 0 0 0
 B. Mafoko กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 M. Ngele กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 G. Moyana กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 K. Seakanyeng กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 P. Molefhe กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 O. Kebatho กองหน้า 0 1 0 0 0 0 0
 O. Makgantai กองหน้า 0 0 0 0 0 0 0
 H. Moyo กองหน้า 27 1 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 P. Butler