thumbnail สวัสดี,

บอตสวานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 K. Dambe ผู้รักษาประตู 25
 M. Robert ผู้รักษาประตู 0
 G. Phoko ผู้รักษาประตู 21
 M. Gaolaolwe กองหลัง 22
 O. Moswate กองหลัง 29
 K. Moremi กองหลัง 0
 T. Gadibolae กองหลัง 22
 K. van der Westhuizen กองหลัง 0
 T. Sosome กองกลาง 0
 J. Joseph กองกลาง 26
 K. Mooketsane กองกลาง 19
 K. Molefe กองกลาง 0
 L. Maswena กองกลาง 0
 L. Ditsele กองกลาง 0
 L. Senwelo กองกลาง 22
 K. Seakanyeng กองกลาง 0
 J. Mogorosi กองกลาง 31
 M. Ditshupo กองกลาง 31
 O. Nato กองกลาง 26
 G. Seosenyeng กองกลาง 28
 M. Ngele กองกลาง 25
 L. Tshireletso กองกลาง 28
 B. Mafoko กองกลาง 34
 G. Moyana กองกลาง 25
 S. Boy กองกลาง 23
 O. Kebatho กองหน้า 0
 H. Moyo กองหน้า 27
 P. Molefhe กองหน้า 0
ผู้จัดการทีม
 P. Butler