thumbnail สวัสดี,

แคลิโดเนีย ใหม่

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Nyikeine ผู้รักษาประตู 23
 S. Ixoéé ผู้รักษาประตู 27
 G. Béaruné กองหลัง 25
 Joël Wakanumuné กองหลัง 28
 D. Kauma กองหลัง 27
 Jean Wakanumuné กองหลัง 35
 E. Béaruné กองหลัง 25
 J. Ixoéé กองหลัง 25
 D. Wacalie กองกลาง 32
 N. Kaudré กองกลาง 34
 O. Dokunengo กองกลาง 35
 R. Kayara กองกลาง 25
 M. Kayara กองกลาง 28
 C. Zéoula กองกลาง 25
 B. Kai กองหน้า 32
 K. Gnipate กองหน้า 29
 G. Gope-Fenepej กองหน้า 26
 I. Kabeu กองหน้า 32