thumbnail สวัสดี,

แคลิโดเนีย ใหม่

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Nyikeine ผู้รักษาประตู 23
 S. Ixoéé ผู้รักษาประตู 27
 G. Béaruné กองหลัง 26
 Joël Wakanumuné กองหลัง 29
 D. Kauma กองหลัง 27
 Jean Wakanumuné กองหลัง 35
 E. Béaruné กองหลัง 25
 J. Ixoéé กองหลัง 25
 D. Wacalie กองกลาง 33
 N. Kaudré กองกลาง 34
 O. Dokunengo กองกลาง 36
 R. Kayara กองกลาง 25
 M. Kayara กองกลาง 29
 C. Zéoula กองกลาง 26
 B. Kai กองหน้า 32
 K. Gnipate กองหน้า 30
 G. Gope-Fenepej กองหน้า 27
 I. Kabeu กองหน้า 33