thumbnail สวัสดี,

แคลิโดเนีย ใหม่

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Nyikeine ผู้รักษาประตู 22
 S. Ixoéé ผู้รักษาประตู 26
 G. Béaruné กองหลัง 25
 D. Kauma กองหลัง 26
 Jean Wakanumuné กองหลัง 34
 E. Béaruné กองหลัง 24
 J. Ixoéé กองหลัง 24
 M. Kayara กองกลาง 27
 D. Wacalie กองกลาง 31
 Joël Wakanumuné กองกลาง 27
 N. Kaudré กองกลาง 33
 O. Dokunengo กองกลาง 34
 R. Kayara กองกลาง 24
 G. Gope-Fenepej กองหน้า 25
 I. Kabeu กองหน้า 31
 B. Kai กองหน้า 31
 C. Lolohéa กองหน้า 24
 K. Gnipate กองหน้า 29