thumbnail สวัสดี,

ทาจิกิสถาน

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 K. Babaev ผู้รักษาประตู 28 0 0 0 0 0 0
 A. Dorov ผู้รักษาประตู 34 2 0 0 0 0 0
 A. Tuychiev ผู้รักษาประตู 39 4 0 0 0 0 0
 E. Soniev ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 A. Safarov กองหลัง 17 0 0 0 0 0 0
 Dalerdzhon Tukhtasunov กองหลัง 29 3 0 0 1 0 0
 A. Nazarov กองหลัง 23 5 2 0 0 0 0
 H. Rustamov กองหลัง 27 2 0 0 0 0 0
 S. Khakimov กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 T. Davlatmir กองหลัง 17 0 0 0 0 0 0
 S. Asrorov กองหลัง 23 5 0 0 1 1 1
 J. Aliev กองกลาง 19 2 0 0 0 0 0
 N. Babadzhanov กองกลาง 20 2 0 0 0 0 0
 F. Sharipov กองกลาง 21 1 0 0 0 0 0
 P. Umarbaev กองกลาง 21 4 0 0 1 0 0
 M. Dzhalilov กองกลาง 25 5 5 0 1 0 0
 N. Davronov กองกลาง 25 5 0 0 1 0 0
 K. Makhmudov กองกลาง 33 5 0 0 0 0 0
 U. Sharipov กองกลาง 23 2 0 0 0 0 0
 F. Fatkhulloev กองกลาง 25 5 1 0 1 0 0
 D. Dzhalilov กองกลาง 26 5 1 0 1 0 0
 D. Vasiev กองหน้า 27 6 0 0 1 0 0
 K. Saidov กองหน้า 27 1 0 0 0 0 0
 A. Khamrakulov กองหน้า 28 4 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 M. Ergashev